NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

04.07.2023

NYAB har tecknat ett ramavtal om schakt- och rörläggningsarbeten med Stockholm Vatten & Avfall, ett av Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Kontraktet ger tre entreprenörer en total volym på upp till 1,5 miljarder kronor under de kommande fem åren.  NYAB är en av de tre utvalda entreprenörerna.

Kontraktet är ett ramavtal för schakt- och rörläggningsarbeten för vatten- och avloppsledningar i Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät. Varje dag, året runt förser Stockholm Vatten och Avfall 1,5 miljoner stockholmare med rent kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand.

”Vi driver en samhällsviktig verksamhet där alla våra leverantörer är med och bidrar i vårt arbete för en hållbar stad. Vi ser fram mot vårt samarbete med NYAB i och med det nya ramavtalet” säger Johanna Danielsson, avtalsansvarig för Stockholm Vatten och Avfall.

”Vi är glada och ödmjuka inför att få bidra till samhällsutvecklingen i Stockholmsregionen och att bygga en renare framtid tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Detta är ett strategiskt viktigt kontrakt för NYAB som levererar volymer över fem verksamhetsår. Kontraktet möjliggör en fortsatt hög tillväxttakt och är ett kvitto på vår höga kompetens inom vatten och avloppssektorn. Med vår professionella personal ser vi fram emot att effektivt få leverera våra tjänster med hög kvalitet, fortsätta växa som företag och ytterligare etablera varumärket NYAB i Stockholmsregionen”, säger Johan Skoog, vice VD NYAB och affärsområdeschef Mälardalen.

Kontrakt gäller från 2023-09-01 och till och med slutet av 2028.

Kontaktperson

Johan Skoog
Vice VD och affärsområdeschef Mälardalen
070-579 11 85
johan.skoog@nyabab.se