NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

03.05.2023

NYAB utför markarbetena på järnvägsprojekten ”Växelbyten och bangårdsförlängning, sträckan Linaälv-Kalixfors” samt ”Infrastruktur Norr Kiruna, BEST Ny Sjöbangård Kiruna”. Infranord är det största järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och även en av de största aktörerna i Norge. Bolaget är helägt av svenska staten.

Projektet ”Växelbyten och bangårdsförlängning, sträckan Linaälv-Kalixfors” avser utförande av elva spårväxlar på Malmbanan samt tre bangårdsförlängningar. Det ingår även att re lokalisera två skoterövergångar. Syftet är att medge möte mellan malmtåg och att placera växlarna i rakspår. Projektet ”Infrastruktur Norr Kiruna, BEST Ny Sjöbangård Kiruna” avser en del av arbetena för att en ny Sjöbangård med upp till nio spår i bredd skall uppföras. För arbetenas genomförande enligt detta projekt kommer en byggväxel med ett byggspår att anläggas.

LKAB:s brytning av järnmalm går ned på djupare nivåer i Kirunagruvan. Då påverkas Sjöbangården i sin norra del där den ansluter mot Kiruna Malmbangård (KMB) samt Malmbanan. Även övrig befintlig infrastruktur påverkas. Det leder till att den infrastruktur som idag går mellan samhälle och LKAB behöver ersättas.

För de båda tecknade kontrakten är entreprenadformen utförandeentreprenad. Projektstart sker i närtid.

I anslutning till de nytecknade kontrakten utför NYAB på uppdrag av LKAB de båda infrastrukturentreprenaderna ”Mark för övrig infrastruktur” samt ”Mark för spårbyggnad Norr”. De fyra järnvägsrelaterade kontrakten utgör sammantaget ett betydande ekonomiskt värde med möjliga synergier och samordningsvinster.

-Vi är tacksamma över Infranords förtroende. Vi är väl bekanta med rådande förhållanden och vikten av hänsyn till intilliggande gruvverksamhet, väg-, och järnvägstrafik. Ambitionen är att tillsammans med Infranord utföra ett högkvalitativt arbete med målet att överlämna två projekt som överträffar kundens förväntningar, säger Mikael Ritola, vice vd NYAB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ritola, vice vd NYAB, 070-669 08 52, mikael.ritola@nyabab.se