NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

26.05.2023

NYAB och Svenska kraftnät tecknade i december 2022 ett avtal för att förbereda byggnationen av en ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland. Aurora Line ska öka överföringskapaciteten, förbättra leveranssäkerheten och möjliggöra en ökning av förnybar energiproduktion i Norden och Baltikum. NYAB och Svenska kraftnät har nyligen tecknat ett betydande tilläggskontrakt där parterna överenskommit att inte offentliggöra uppskattat monetärt värde.

Det tecknade tilläggskontraktet gäller för projektets första fas av växelströmsledningen mellan Dockasberg och Risudden. Den första fasen inkluderar planering och projektering och har pågått sedan början av 2023. Det signerade tilläggskontraktet är av förberedande art och avser bland annat tids-, och leveranskritiska inköp inför kommande fas två.

NYAB och Svenska kraftnät har dessutom i dagarna ingått ytterligare ett mindre avtal om utförande av markentreprenad vid stationsförnyelse i Messaure där en ny 400 kV station ska uppföras varvid infrastruktur arbeten är nödvändiga.

Aurora Line möjliggör den gröna omställningen

Svenska kraftnät är tillsammans med sin finska motsvarighet Fingrid Oyj i färd att bygga en ny 400-kV kraftledning från Pyhänselkä i Muhos, via Keminmaa, till Messaure på den svenska sidan gränsen. Aurora Line planeras vara färdigställd under 2025 och ökar handelskapaciteten mellan Sverige och Finland med ca 700 MW när förbindelsen är byggd.

NYAB kan erbjuda all sin expertis inom energisektorn till projektet.

– Som energibyggare är vi mycket hedrade över det förtroende Svenska kraftnät visar oss med dessa två nytecknade kontrakt, säger Magnus Granljung, vd på NYAB Sverige.

Förbättrad leveranssäkerhet

Den nya linjen mellan Sverige och Finland kommer att vara till stor nytta för hela den nordiska elmarknaden. Det ökar leveranssäkerheten i Finland och integrerar landet ytterligare i det nordiska elsystemet. Det gör också att vi bättre kan utnyttja balanskraft och reserver i både Sverige och Finland.

För ytterligare information:

Magnus Granljung
Vd, NYAB Sverige
Tel. +46 70 293 90 95

Picture: Fingrid Oyj