NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

20.02.2022

Umeå Energi är ett anrikt kommunalt ägt energibolag som grundades år 1887. Det är en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi-, och kommunikationslösningar. NYAB har nu tilldelats projektet ”Österteg, Luft samt schakt och förläggning kabel, 170 kV+12 kV”. Kontraktsvärdet överstiger 30 miljoner kr.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Arbetena avser kabelförläggning och avslut i stationer då Umeå Energi ska bygga nya 170 kV kabelförband, resa nya kabelstolpar samt förlägga 12 kV kabelförband. Arbetena påbörjas nu i mars månad. Färdigställande och överlämnande av anläggningen efter slutbesiktning sker sommaren 2023.

”Ett bra steg i vår fortsatta utveckling. Umeå Energi är i en fas där de ska dimensionera det lokala elnätet för en fördubblad kapacitet. Vi är ödmjuka inför förtroendet vi fått och ska leverera ett bra projekt och en bra entreprenad tillsammans med Umeå Energi”, säger Mikael Ritola, affärsområdeschef NYAB.

Infrastruktur spelar en betydande roll för att samhället ska fungera. Sverige ställer om till ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt som våra städer och företag fortsätter växa. Då behöver fler transporter och industrier drivas av el som alternativ till fossila bränslen. Energiomställningen och en storskalig elektrifiering är helt central för att vi ska lyckas med riksdag och regerings klimatmål och detta ska i sin tur möjliggöras av – elnätet.

”Energiomställningen som nu pågår kommer under många år framöver att erbjuda en växande marknad för energibyggare. Vi ses i hög utsträckning som infrastrukturbyggare, och då främst inom väg, vatten och järnväg. Vi har även en bra tillväxt inom energiinfrastruktur. Inte minst genom det rikstäckande kontrakt för regionnätskablar 16 kV – 145 kV som vi tecknade med Vattenfall i somras. Vår ambition är att som entreprenör spela en betydande roll i energiomställningen”, säger Magnus Granljung, operativ chef på NYAB.