NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

12.11.2021

Huddinge kommun har en fortsatt stark tillväxt med en ung befolkning som uppgår till cirka 113 000 invånare. Med det är Huddinge Stockholms läns näst största kommun. Kommunen fortsätter utvecklas genom att exploatera Vidja. Projektet benämns ”Vidja etapp 2A”.

Projektet består av upprustning av gatunätet, nytt fiber-, och elnät samt utbyggnad av allmän VA-anläggning vilket inkluderar dagvatten, spillvatten och dricksvatten. Färdigställande och överlämning av projektet sker innan utgången av 2025.

NYAB-koncernen har en åtta år lång obruten svit av lönsam tillväxt och har från föregående år en kraftig tillväxt utanför Norrbotten som är koncernens hemmalän. Som tidigare aviserat indikerar inneliggande orderstock en fördubblad omsättning i Stockholmsområdet under kommande år, och med det landar volymen runt 500 miljoner SEK. Genom rekrytering av nyckelpersoner inom projektverksamheten etablerar sig NYAB nu i Gävle.

– Mycket glädjande att få detta förtroende av Huddinge kommun, vi ser framemot kontraktsskrivningen. Vi skall förvalta deras förtroende och överlämna en högklassig anläggning om fyra år. Vår etablering i Gävle kommer geografiskt att täcka marknaden från Hudiksvall till Uppsala och sortera under affärsområdet NYAB Mälardalen, säger Johan Skoog, vd NYAB Mälardalen.

– Vi har en fortsatt stark utveckling i samtliga geografier. Marknaden är kommande decennier strålande i storstadsområdena och i norra Sverige. Drivna av urbanisering och hållbarhet. Inte minst med de investeringar
som är kopplade till vätgas, energiomställningen och Norrbothniabanan. Det är hedrande att få bidra till samhällsutvecklingen med utförande av kvalitativa projekt, säger Johan Larsson, Koncernchef NYAB.