NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

19.05.2021

Projektet i Nacka omfattar rivning av pumpstation, byggnation av ny pumpstation, 300 meter styrd borrning och 700 meter sjöledning av nya vatten och tryckledningar i dimension 250 respektive 400 mm.

Kontraktet som tecknats med Fortifikationsverket avser industribyggnation med BTA om 1500m2 inne på Kalixfors skjutfält. I kontraktet ingår även mark-, och grundläggningsarbeten, VA och kanalisationsarbeten.

Entreprenadformen för båda uppdragen är Utförandeentreprenad.

Arbetena i Kalixfors påbörjas i juni och färdigställs under sommaren 2022.

Arbetena i Nacka påbörjas efter sommaren och färdigställs november 2022.

– Bra start på veckan med kontraktstecknande och tilldelning i Stockholm och norra Sverige, säger Erik Lindmark på affärsområde NYAB Anläggning.

– Ett för NYAB passande uppdrag över två verksamhetsår, glädjande att tilldelas detta av Nacka kommun, säger Johan Skoog, Affärsområdeschef NYAB Mälardalen.