NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

23.12.2022

NYAB startade sitt affärsområde inom elnätsbyggnationer under första halvåret av 2022 och har snabbt stärkt sin position inom området. Nio månader efter starten uppnår nu affärsområdet ytterligare en milstolpe. I december blev NYAB upptagna i Fingrids leverantörsregister som företag inom kraftledningsbyggnationer.

”Vi grundade en egen affärsenhet inom elnätsbyggnationer i mars, och i september blev vi upptagna i Fingrids leverantörsregister som leverantör av 110 kV elstationsprojekt. Nu blev vi även upptagna som leverantör av 110 kV kraftledningar. Det är en fantastisk insats av hela vårt team”, konstaterar Antti Keskinen, direktör för elnätsverksamheten på NYAB.

Infrastrukturen för förnybar energi byggs ut i rekordtakt. Fingrid har meddelat att bolaget i fjol hade över 50 elstationsprojekt på gång, tillsammans med flera kraftledningsprojekt. Det gör det möjligt att ansluta vindkraft upp till 4 500 megawatt till stamnätet. Intresset för att ansluta solel till stamnätet ökar även kraftigt.

”Genomförandet av Fingrids stora investeringsprojekt om 3 miljarder euro kräver många kompetenta entreprenörer. År 2022 har 500 km nya kraftledningar byggts färdigt för Fingrid. Samtidigt har över 700 km varit under planering och cirka 450 km av dessa övergår till byggnadsskedet år 2023. Vi hälsar NYAB:s erfarna team välkomna till Fingrids kraftledningsprojekt. Vi har med positivt intresse även lagt märke till att NYAB medverkar i bygget av den viktiga transmissionslinjen Aurora i Sverige”, säger Keijo Välimaa, chef för enheten för kraftledningsprojekt på Fingrid Oyj.

”Energiomställningen och de stora investeringarna som görs i samband med detta öppnar för nya affärsmöjligheter. Att vi blir upptagna i Fingrids register innebär att vi nu kan vara med i byggprojekt inom både elstationer och kraftledningar. NYAB:s kunnande inom kraftledningsbyggnationer anlitas redan i ett projekt i Karahka, där det byggs en vindkraftspark. Nu väntar vi med entusiasm på att vi också får vara med och delta i Fingrids kraftledningsprojekt”, säger Tapio Marttila, byggnadschef för kraftledningsprojekt på NYAB.

 

Mer information

Antti Keskinen, Affärsdirektör för elnätverk, NYAB Finland Oy, +358 44 425 2194, antti.keskinen@nyabgroup.com

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer