NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

23.12.2022

NYAB startade sitt affärsområde inom elnätsbyggnationer under första halvåret av 2022 och har snabbt stärkt sin position inom området. Nio månader efter starten uppnår nu affärsområdet ytterligare en milstolpe. I december blev NYAB upptagna i Fingrids leverantörsregister som företag inom kraftledningsbyggnationer.

”Vi grundade en egen affärsenhet inom elnätsbyggnationer i mars, och i september blev vi upptagna i Fingrids leverantörsregister som leverantör av 110 kV elstationsprojekt. Nu blev vi även upptagna som leverantör av 110 kV kraftledningar. Det är en fantastisk insats av hela vårt team”, konstaterar Antti Keskinen, direktör för elnätsverksamheten på NYAB.

Infrastrukturen för förnybar energi byggs ut i rekordtakt. Fingrid har meddelat att bolaget i fjol hade över 50 elstationsprojekt på gång, tillsammans med flera kraftledningsprojekt. Det gör det möjligt att ansluta vindkraft upp till 4 500 megawatt till stamnätet. Intresset för att ansluta solel till stamnätet ökar även kraftigt.

”Genomförandet av Fingrids stora investeringsprojekt om 3 miljarder euro kräver många kompetenta entreprenörer. År 2022 har 500 km nya kraftledningar byggts färdigt för Fingrid. Samtidigt har över 700 km varit under planering och cirka 450 km av dessa övergår till byggnadsskedet år 2023. Vi hälsar NYAB:s erfarna team välkomna till Fingrids kraftledningsprojekt. Vi har med positivt intresse även lagt märke till att NYAB medverkar i bygget av den viktiga transmissionslinjen Aurora i Sverige”, säger Keijo Välimaa, chef för enheten för kraftledningsprojekt på Fingrid Oyj.

”Energiomställningen och de stora investeringarna som görs i samband med detta öppnar för nya affärsmöjligheter. Att vi blir upptagna i Fingrids register innebär att vi nu kan vara med i byggprojekt inom både elstationer och kraftledningar. NYAB:s kunnande inom kraftledningsbyggnationer anlitas redan i ett projekt i Karahka, där det byggs en vindkraftspark. Nu väntar vi med entusiasm på att vi också får vara med och delta i Fingrids kraftledningsprojekt”, säger Tapio Marttila, byggnadschef för kraftledningsprojekt på NYAB.

 

Mer information

Antti Keskinen, Affärsdirektör för elnätverk, NYAB Finland Oy, +358 44 425 2194, antti.keskinen@nyabgroup.com