NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

15.06.2021

Över 1 miljard SEK är kontraktsvärdena på de kontrakt som NYAB vunnit föregående vecka. I dessa ingår koncernens största enskilda kontrakt genom tiderna, ”Mark-, & Beläggningsentreprenad” åt Luleå kommun, där kontraktsvärdet uppgår till ca 700 miljoner SEK. Avtalstiden inkl optioner uppgår till 6 år.

NYAB koncernen har en åtta år lång obruten svit av lönsam tillväxt och har från föregående år en kraftig tillväxt utanför Norrbotten som är koncernens hemma län, NYAB Infrastruktur har nu vunnit Trafikverkets förtroende och skall utföra vägprojektet ”E4 Sikeå – Gumboda” i Västerbotten. I projektet ingår brobyggnation. Det är en utförandeentreprenad med ett kontraktsvärde om ca 200 miljoner SEK.

NYAB Mälardalen har också tilldelats sin första större järnvägsentreprenad i Stockholmsområdet. Kund är Trafikverket. Nya tunnelbanans gula linje skall byggas ut och det medför omfattande betong-, och förstärkningsarbeten. Projektet skall färdigställas efter påsken 2022.

– Väldigt fruktsam vecka avseende orderintag. Utöver ovan uppräknade har vi av Vattenfall tilldelats ett rikstäckande ramavtal avseende regionnätskablar 16 kV – 145 kV, detta ger sammantaget koncernen en inneliggande orderbok om överstigande 3.1 miljarder SEK, säger Magnus Granljung, operativ chef på NYAB.

– Vi lyckas väldigt väl i vår kärnverksamhet, med ett bra orderintag och efterföljande projektutförande. Orderstocken om 3.1 miljarder SEK är byggd med stor eftertänksamhet. Diversifierad avseende projekttyp, entreprenadform och geografi. Det är glädjande att konstatera att vi i allt väsentligt 8 år efter starten fortsatt uppfyller våra högt satta mål och vinner kundernas förtroende, säger Johan Larsson, koncernchef NYAB.