NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

25.10.2021

Tillväxtresan inom infrastruktur och anläggning fortsätter för NYAB-koncernen. NYAB har vunnit två nya upphandlingar och tecknat ett kontrakt de senaste dagarna.

CRTG, China Railway Tunnel Group, har kontrakterat NYAB för att bygga asfalterade vägar i arbetstunnlarna ner till huvudtunnlarna. Projektet är en del av byggnationen av den nya tunnelbanan till Nacka.

Håbo kommun tilldelar NYAB projektet ”Björkvallen Idrottsvägen”. Arbetena består VA-, och gatuarbeten.

Kontraktsvärdet uppgår till ca 12.5 miljoner SEK inklusive option.

Norrtälje Vatten & Avfall tilldelar NYAB projektet ”Kajanläggning Kapellskär”. Projektet består av att uppföra en ny kaj för mottagning av avfall från skärgården i Kapellskär. Kontraktsvärdet uppgår till ca 10 miljoner SEK.

Det ur Norrbotten sprungna NYAB påbörjade sin verksamhet i Stockholm så sent som 2020.

– Väldigt intressanta och för oss passande projekt, alltifrån underjordsarbeten och kajbyggnationer. Det är projekt som både matchar vår bredd och vår spets. Vi har en fortsatt god tillväxt i Stockholmsområdet med en dryg fördubbling av omsättningen för 2021, jämfört med uppstartsåret 2020 och vi landar nu på ca 240 mkr. Med vår nu inneliggande orderstock ser vi nära på ytterligare en fördubbling av omsättningen under 2022 och det med fortsatt god lönsamhet, säger Johan Skoog, Affärsområdeschef NYAB Mälardalen.