NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

17.03.2023

NYAB Abp har i dag klockan 11:15 publicerat bokslutskommunikén för 2022.

  • Rapporterad omsättning uppgick till 247,7 (41,6) miljoner euro.
  • Rapporterad EBITA uppgick till 30,5 (1,3) miljoner euro och marginalen skrivs till 12,3% (3,2%).
  • Orderstocken uppgick till 238,7 miljoner euro, vilket ger en tillväxt på 23,6% (pro forma).

 

Fortsatt stark organisk tillväxt i Sverige – Den finska verksamheten blev lönsam under årets slut

 

En sammanfattning av vd Johan Larssons bedömning:

 

“På många sätt var 2022 året då dagens NYAB formades.

I Sverige uppnådde vi återigen en stark organisk tillväxt, då våra koncernbolags jämförbara intäkter växte med cirka 40 procent. Förändringar i verksamhetssektorn och omvärlden i övrigt medförde utmaningar så som kostnadsinflation, materialbrist, energibrist och stigande räntor, men vi kunde relativt väl undvika negativa effekter. Till och med väldigt väl i jämförelse med andra aktörer på marknaden. Avtalsvillkor, typiska för den svenska marknaden, gjorde det möjligt att hantera ökade kostnader. Våra goda kundrelationer bidrog också till ett stabilt ekonomiskt resultat.

Förändringar i verksamhetssektorn och omvärlden komplicerade vår affärsverksamhet i Finland, särskilt under det första halvåret. Trots det lyckades vi skapa lönsamhet under hösten genom att till exempel minska våra fasta kostnader och omorganisera verksamheten. I efterhand har vändningen gått snabbare än förväntat, vilket är tack vare vår personal som snabbt anpassade sig till förändringarna. I och med förändringarna som gjorts har specialiseringsgraden bland våra nyckelpersoner ökat. Tydligt definierat ansvar för resultat har också förbättrat organisationens prestationer. En mångsidig kompetens inom projektgenomförandet är vår uppenbara styrka och det möjliggör god lönsamhet framåt, eftersom vi nu även har en effektiv organisationsstruktur.

I slutet av året tog vi ett betydande steg framåt i utvecklingen av projekt för förnybar energi. Detta då vi etablerade ett joint venture med en CapMan-fond för att påskynda Skarta Energys affärsverksamhet. Skarta Energys uppdaterade mål är att bygga 800 MW solkraft under de kommande fem åren. Tillsammans med CapMan kan vi förse Skarta Energy med resurserna för att påskynda intäktsgenereringen och byggnationerna. Vi förväntar oss att det gemensamma bolaget genererar intäkter för NYAB redan i år med nya projekt inom energibyggande.

Sammanfattningsvis har NYAB en utmärkt position för 2023. Vi har en rekordhög orderstock, vår finansiella ställning är stabil och vår verksamhet är koncentrerad till snabbt växande marknader. De strategiska mål som sattes upp under hösten – fortsatt lönsam tillväxt, påskynda intäktsgenereringen av projekt för förnybar energi, samt stärka entreprenörskulturen – fortsätter som en viktig del av vår verksamhet under 2023. Vi strävar ständigt efter förbättring och att utforska nya affärsmöjligheter, vilket är typiskt för entreprenörer. Jag tror att detta år kommer innehålla några intressanta vändningar och överraskningar där vi kan skapa mer värde för våra olika intressenter.”

Läs hela bokslutskommunikén