Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

06.04.2022

NYAB Sverige registrerades 2014. Vad som numera är en omfattande koncern, som ingår i det på börshuset Nasdaq listade SkartaNYAB Abp, grundades i Luleå. Organisatoriskt är NYAB uppdelat i fyra affärsområden. Två av dessa är dotterbolag. NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB ingår i underkoncernen NYAB. En enig styrelse har denna vecka beslutat att med omedelbar verkan utse Magnus Granljung till vd.

NYAB har skapat den position och plattform koncernen strävat efter för en fortsatt skalbar tillväxt, volymen ligger i infrastruktur-, och anläggningsrelaterad projektverksamhet. Med stadigt ökande volymer kopplade till samhällets och industrins energiomställning. På koncernnivå arbetar SkartaNYAB även med energirelaterad projektutveckling samt projektering inom energi och el, och bidrar därigenom med att bygga en grön framtid.

– Magnus som vd och ansvarig för NYAB är planerat sedan länge, det är ganska precis ett år sedan han tillträde som operativ chef, och succesivt under denna period har mer och mer av det som ligger på vd´s bord flyttats över till Magnus. Som jag kommunicerade när Magnus tillträde som operativ chef skulle större del av mitt fokus läggas på det finansiella och att undersöka en IPO-process, i sann entreprenöriell anda hittade vi ägare en annorlunda väg till börsen, säger Johan Larsson.

NYAB-koncernen har en åtta år lång obruten svit av lönsam tillväxt. 2021 är det bästa året hittills och 2022 har börjat med ett orderintag som slår alla rekord, inte bara med hänsyn tagen till direkta volymer, utan också genom den grund fleråriga kommun-, och basunderhållsavtal betyder för omkringliggande marknader. Under årets inledning har koncernen även etablerat kontor i Gävle och Boden.

– Magnus var det självklara valet för en alltigenom enig styrelse. Han har mer än bevisat sina kvaliteter som ledare under åren, och han förstår fullt ut den kultur som råder i NYAB. Samtidigt har vi kvar en sedan tidigare välfungerande operativ ledningsstruktur då Johan Larsson fortsatt finns med genom SkartaNYAB, och avgående och tillträdande vd arbetar väldigt bra och effektivt ihop och kompletterar varandra, säger Robert Säthergren, styrelseordförande NYAB Sverige AB.

Magnus Granljung har arbetat i NYAB sedan 2017, först som vd i dotterbolaget NYAB Infrastruktur och sedan som operativ chef för NYAB-koncernen. Innan det har Magnus haft ledande befattningar i regionala och globala industriella företag sedan 2008. Magnus sitter även i NYAB Sveriges styrelse samt ingår SkartaNYAB´s koncernledning.

– Jag är glad över det förtroende ägare och styrelse visar mig. Vi står väl rustade för framtidens utmaningar och jag ser mycket utveckling framför oss. Vi måste hörsamma kunder och samhällets krav. Och för att säkerställa hållbarhet, kvalitet och lönsamhet så måste vi fortsatt arbeta med dessa frågor mer centraliserat parallellt med den kreativitets-, och prestationskultur som vår projektverksamhet besitter. Som tidigare sagt så är inte NYAB, och har aldrig varit en toppstyrd koncern. Vår kraft kommer underifrån. Undantaget byte av vd har vi en intakt ledning där det råder samsyn om hur vi ska ta oss an framtiden och hur vi med glädje på arbetet bibehåller kombinationen hög tillväxt och hög vinstmarginal hållbart , säger Magnus Granljung, vd NYAB.

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer