NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

27.09.2023

NYAB går vidare med förberedelserna inför byte av bolagets domicil från Finland till Sverige och siktar mot samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige. Genomförandet av planerna skulle även innebära en avnotering från Nasdaq First North Growth Market Finland där bolaget är noterat idag. Till följd av domicil- och listbytet förväntas NYAB att öka sin tillgång till kapitalmarknaderna, förbättra likviditeten i bolagets aktier, stärka medvetenheten om bolaget och skaffa sig kommersiella fördelar. NYAB förväntar sig att offentliggöra en formell ombildningsplan innan slutet av 2023.

NYAB:s styrelse har efter en genomförbarhetsanalys som inleddes tidigare i år funnit att ett domicilbyte till Sverige skulle vara fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare, och har beslutat att gå vidare med domicilbytesprocessen där bolagets säte och huvudkontor planeras läggas i Luleå. Merparten av bolagets affärsverksamhet bedrivs i Sverige och en svensk notering förväntas vara fördelaktig för bolaget ur kommersiell synpunkt. Därtill innehas merparten av bolagets aktier av aktieägare bosatta i Sverige, vilket ytterligare stödjer listbytet till Sverige.

NYAB har genom åren visat hög och lönsam tillväxt. Vi tror starkt på att NYAB:s entreprenöriella kultur och nära samarbete med våra kunder har och kommer fortsätta att vara en viktig framgångsfaktor framöver. Jag vill betona att Finland kommer att förbli en mycket viktig marknad för vår verksamhet och hem för skickliga anställda och viktiga kunder, vilka vi har att tacka för en stor del av våra framgångar. Ett domicilbyte till Sverige och en notering på First North Premier i Sverige skulle dock föra oss närmre våra största kunder och geografiska marknader och stödja vår strategi att fortsätta växa på ett lönsamt sätt” säger Johan Larsson, VD för NYAB.

Jan Öhman utsedd till styrelseordförande

NYAB:s styrelse har idag utsett Jan Öhman, tidigare vice ordförande, till ny styrelseordförande. Jan efterträder Markku Kankaala, som fortsätter i NYAB:s styrelse som vice ordförande.

”Jag är stolt att meddela att på min rekommendation har idag en enig styrelse utsett Jan Öhman till styrelseordförande för NYAB. Jans omfattande erfarenhet från bolag noterade i Sverige och hans bevisade ledarskapsförmågor gör honom ideal att leda NYAB:s styrelse i nästa fas. Dagens besked att bolaget påbörjar förberedelserna inför ett domicilbyte till Sverige och målsättningen om en notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm utgör en bra tidpunkt att överlämna ordförandeklubban till Jan och utveckla bolaget vidare med hans kompetens. Samtidigt är jag glad att som vice ordförande fortsätta mitt samarbete med Jan”,säger Markku Kankaala, ny vice styrelseordförande i NYAB.

Jan Öhman, som valdes till medlem i NYAB:s styrelse i april 2023, har en omfattande erfarenhet från ledande positioner i noterade bolag. Senast som CFO för Nasdaq Stockholm-huvudlistade Industrivärden AB, mellan 2019 och 2022.

”NYAB har historiskt uppvisat hög tillväxt och lönsamhet. Som ordförande ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning när det nu går in i sin nästa fas. Under Markkus tid som styrelseordförande genomfördes bland annat den framgångsrika sammanslagningen mellan NYAB och Skarta. Nu ser jag fram emot att fortsätta samarbetet med Markku, resten av styrelsen och bolagsledningen för att ytterligare utveckla bolaget och skapa värde för dess intressenter”, säger Jan Öhman, nyutnämnd styrelseordförande.”

Den gränsöverskridande ombildningen och det efterföljande listbytet är bland annat villkorade av slutliga beslut av NYAB:s styrelse avseende den formella ombildningsplanen, beslut av en extra bolagsstämma i NYAB Plc, och tillämpliga regulatoriska godkännanden och processer. Den extra bolagsstämman förväntas att hållas under första kvartalet 2024. Den gränsöverskridande ombildningen och listbytet förväntas att slutföras under första hälften av 2024.

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer