NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

10.11.2023

NYAB Abp:s verksamhetsöversikt 1 juli – 30 september 2023 publicerades idag. 

Juli-september i korthet 

 • Intäkterna uppgick till 88,1 (90,3) miljoner euro, motsvarande en förändring på -2,5%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 3,6%. 
 • EBITDA uppgick till 8,0 (6,6) miljoner euro, vilket motsvarar 9,1% (7,3%) av omsättningen. 
 • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 26,0% och uppgick till 6,6 (5,2) miljoner euro, vilket motsvarar 7,5% (5,8%) av omsättningen. 
 • Det fria kassaflödet uppgick till -3,8 (2,4) miljoner euro . 
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 0,30. 
 • Orderstocken uppgick till 183,3 (267.7) miljoner euro. 
 • Efter kvartalets utgång tecknades ett betydande avtal om byggandet av Aurora Line till ett uppskattat värde av 89 miljoner euro. 

 Januari-september i korthet 

 • Intäkterna uppgick till 192,6 (163,6) miljoner euro, vilket motsvarande en förändring på 17,7%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 24,7%. 
 • EBITDA uppgick till 12,8 (9,6) miljoner euro, vilket motsvarar 6,6% (5,9%) av omsättningen. 
 • Rörelsevinsten (EBIT) förbättrades med 31,3% och uppgick till 8,6 (6,5) miljoner euro, d.v.s. 4,5% (4,0%) av omsättningen. 
 • Det fria kassaflödet uppgick till 5,5 (-5,8) miljoner euro. 

 

VD Johan Larssons sammanfattning 

 NYAB har fortsatt att prestera väl. Under det tredje kvartalet uppgick våra intäkter till 88 miljoner euro med en förbättrad EBIT-marginal på 7,5% efter en stark utveckling i projektgenomförandet. 

 Ur ett övergripande perspektiv befinner vi oss i en period av makroekonomisk motvind med ett utmanande marknadsläge som följd. Inflationen och de stigande räntorna har lett till förseningar i kundernas investeringsbeslut främst på den svenska infrastrukturmarknaden och den finska energimarknaden.  

 Vår adresserbara marknad fortsätter att erbjuda en hög nivå av affärsmöjligheter och upphandlingar. Det nyligen tecknade avtalet med Svenska Kraftnät visar också på NYAB:s kapacitet och den underliggande tillväxtpotentialen på våra marknader. 

Dessutom har vi kunnat mildra ökade kostnader med ett stabilt projektgenomförande och därmed har vi bevarat goda marginaler i våra projekt. Vi har också varit selektiva när vi tar oss an nya projekt för att säkerställa lönsamhet och inte för att öka vår risknivå. 

I september kommunicerades det att styrelsen beslutat att gå vidare med förberedelserna för flytt av säte till Sverige och att NYAB siktar på en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige. Den gränsöverskridande konverteringen och listningsflytten förväntas slutföras under första halvåret 2024. Vi siktar på att ge mer information om processen till våra aktieägare under det fjärde kvartalet, då legala beslut om flytten förväntas fattas. 

 Sammanfattningsvis är jag övertygad om att NYAB kommer att fortsätta att visa positiv utveckling även i en utmanande marknadsmiljö. På kort sikt förväntar jag mig att vi kommer att se fortsatta fluktuationer i vår orderingång och intäktsredovisning. Vi har dock en stark finansiell ställning, ett stabilt projektgenomförande, flexibilitet och kapacitet, och vi verkar på en marknad med fortsatt hög underliggande efterfrågan. Det ger oss möjligheter att fortsätta vår resa med lönsam tillväxt.  

 Läs hela pressmeddelandet online (på engelska):
NYAB Plc’s business review 1 July – 30 September 2023: Improved profitability

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer