Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

05.09.2022

Den svenska NYAB-koncernen med säte i Luleå förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med det på Nasdaq Helsingfors börsnoterade Skarta Abp. Affären ledde till att NYAB´s tidigare ägare intog ett majoritetsägande i börsbolaget som också namnändrades till SkartaNYAB Abp.

”En av de främsta anledningarna till att vi valde ett samgående med Skarta, och därigenom ta bakvägen till börsen var deras påbörjade investeringar och satsningar i en grön energiportfölj. I ett land och på en marknad där investeringar av detta slag var möjliga. Mycket glädjande att vi nu på flera områden inom denna sektor gör framsteg och skapar värden i Skarta Energy. Projektutveckling för att skapa gröna energikällor är möjliga i Finland, på ett helt annat vis än i Sverige där vi har Europas långsammaste processer som i det närmaste omöjliggör näringslivets initiativ inom energiområdet”, säger Johan Larsson, vd SkartaNYAB Abp.

Solkraftverksprojektet i Utajärvi beviljades planeringstillstånd i augusti och nu har även första fasen av planeringstillståndet godkänts. Planeringstillståndet innebär att byggandet av Finlands största solkraftverk i Utajärvi kan påbörjas. I augusti fick både Skarta och Utajärvi kommun också Horizon-finansiering från EU, för övergången till ren energi och för att utforska smarta nätlösningar för energidistribution, som en del av GLocalFlex-projektet som samordnas av VTT.

I mars 2021 godkände kommunstyrelsen i Utajärvi ett avsiktsförklaringsavtal om samarbete för att utveckla självförsörjningen av industriområdet i Utajärvi med hjälp av sol- och vindkraft, samt för att producera en tankstation för vätgas som framtidens bränsle för transporter.  I november 2021 förvärvade Skarta över 100 hektar av nedlagd torvmossmark för ett solkraftverk och lanserade planer på att bygga en solcellsanläggning. Nu har även den första fasen av projektet för verksamheten fått tillstånd. När projektet är färdigt kommer hela projektet att generera cirka 200 000 MWh el, vilket täcker konsumtionsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer. Detta är en betydande siffra för en kommun med cirka 2 600 invånare.

Solkraftverket är en del av Skartas Vierivoimaprojekt i Utajärvi. Projektet omfattar också en vindkraftspark och inom en snar framtid en station för produktion, lagring och distribution av vätgasenergi. Vierivoima-helheten kommer att producera förnybar energi för ett intilliggande affärs- och industriområde på över 300 hektar, som kommer att bli självförsörjande – Finlands första ekoindustriella område.

"Utajärvi utvecklas till en resurskunnig kommun, vilket i praktiken innebär att resurser som naturresurser, råvaror och energi används på ett miljömässigt hållbart sätt som främjar människornas välbefinnande. Energi står också i centrum för HINKU-nätverket, dit Utajärvi hör. I kommunens strategi har definierats att Utajärvi ska drivas av sol, vind, vatten och vätgas, och Vierivoima-konceptet kommer att spela en viktig roll i detta. Utajärvi utvecklas målmedvetet mot koldioxidneutralitet och är pionjär i samarbetet med Skarta för att nå sina mål", säger Anne Sormunen, kommundirektör i Utajärvi.

"I den pågående energiomställningen är Skartas Vierivoima-koncept en viktig pusselbit för både kommuner och industrier. Genom den lokala lösningen för smarta nät, kan utsläppsfri energi distribueras åt kunderna för en låg överföringskostnad. Detta kommer att avsevärt förbättra industrins konkurrenskraft och ge kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn", säger Kari Tuominen, vd för Skarta Energy Oy.

NYAB erhåller relevanta godkännanden och fullföljer domicilbytet och överföringen av notering till Sverige

Läs mer

NYAB vinner infrastrukturkontrakt värt cirka 319 Mkr

Läs mer

NYAB slutför förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer