SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

31.08.2022

SkartaNYAB Plc fortsätter bygga en ren framtid, och förvärvar Power Forze AB, som erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft, samt konstruktion och underhåll av elnät. Köpeskillingen uppgår till 38,5 miljoner SEK, varav 8,5 miljoner SEK betalades som kontant vederlag och resterande genom att anordna en riktad nyemission för Power Forze AB:s aktieägare. Förvärvet kommunicerades den 26 augusti och affären avslutades den 30 augusti 2022.

SkartaNYAB har stark kompetens och expertis inom specialiserad byggnation och siktar på att utöka sin verksamhet i värdekedjan för förnybar energi mot utveckling, byggande och ägande av övergripande projekt inom ren energi. Investeringar över 100 miljarder euro är planerade i Norrbottensområdet, där SkartaNYAB är väl positionerade med sin långa historia och starka förankring i Luleå- och Kirunaområdena och pågående projekt i Norrbottensområdet.

”Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller att säkra framtidens elförsörjning. Ett växande behov av el genererar stora investeringar i elnät och elproduktionsanläggningar i Sverige. Svenska Kraftnät planerar att investera över 100 miljarder kronor i nätet under de kommande tio åren, med över 50 projekt för ökad kapacitet. Regeringen godkände i augusti en investering på totalt 3,2 miljarder kronor för att förbättra stamnätsstationerna och anpassa sig till de ökade behoven av förnybar elproduktion. Det gäller tre stationer i Jokkmokk och stationer i Gagnef, Norrköping, Salem, Umeå och Uppsala. Investeringarna ingick i Svenska Kraftnäts investerings- och finansieringsplan för 2022-2024. Genom förvärvet av Power Forze AB kan vi stärka vår position i energibyggets värdekedja och tillsammans erbjuda våra lösningar på större projekt för att möta utmaningarna. Power Forze bidrar också till gränsöverskridande drift och synergier inom Finlands nystartade elnätsverksamhet, samt med vår elteknik i dotterbolaget Sitema”, säger Johan Larsson, VD för SkartaNYAB Plc.

Power Forze AB är ett företag som är verksamt framför allt i norra Sverige och erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft samt byggnation och underhåll av elnät. Företaget grundades 2020. Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2021 var 6,2 miljoner euro och rörelsevinsten 0,4 miljoner euro. Beräknad omsättning för 2022 är 8,4 miljoner euro och rörelsevinsten 0,5 miljoner euro. Power Forze har sitt säte i Jokkmokk och har anläggningar även i Luleå och Piteå i Norrbotten. Bolaget ägdes till fullo av fyra anställda med nyckelpositioner. Stefan Helmvall, Göran Petäjävaara, Fabian Hansson och Kristoffer Forsman.

”Att gå samman med SkartaNYAB var väldigt attraktivt för oss. Vi kunde inte tänka oss en bättre partner för att fortsätta vår entreprenörsresa. Och vi kunde inte tänka oss en bättre partner för framtida värdeskapande för samhället, våra anställda och naturligtvis för våra aktieägare. Vi ser många möjligheter som leder till utveckling av vår verksamhet kommande år. Power Forze genomför allt från små till stora och komplexa projekt inom elproduktion, eldistribution och industri. Vår kompetens spänner över segmenten Lokalt/Regionalt Elnät, Vindkraft och Industri. Vi genomför planering och byggnation av lokala och regionala nät och hoppas därigenom bidra till en stabil kraftförsörjning till samhället. Tillsammans med SkartaNYAB kan vi tillhandahålla kompletterande tjänster till våra kunder och spela en stor roll för att säkra elförsörjningen i Norrbottensområdet”, säger Stefan Helmvall, VD för Power Forze.

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer