Utförandeentreprenad

Gammelstad kombiterminal nytt spår bandel 119

Kund: Luleå Kommun
År: 2018
Omfattning: 15,2 miljoner SEK
Plats: Gammelstad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

I huvudsak omfattas objektet av rivning befintliga konstruktioner, mark, bana, El/belysning, kabelförläggning, nybyggnation av spår, byggnation av lastkaj, underbyggnad/överbyggnad och beläggning terminalytor för tung trafik. Arbete i direkt anslutning till elektrifierad järnvägsanläggning. Byggnation av ballastlager, slipers och spår.