Utförandeentreprenad

HS-Magasin

Kund: Boliden
År: 2017-2019
Omfattning: 170 miljoner SEK
Plats: Aitik
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Anläggande av fyllningsdamm för deponering av högsvavligt material. Innefattar schakt och fyll av ca 1 700 000m³ material.