Utförandeentreprenad

Lillholmsskolan

Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
År: 2020
Omfattning: 11 miljoner SEK
Plats: Skärholmen
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Rivning av 3 skolbyggnader. Mark- och VA-arbeten för två nya skolbyggnader. Arbeten utförda inom område med pågående skolverksamhet.