Totalentreprenad

Lindbäcks superfabrik

Kund: Lindbäcks Bygg
År: 2015-2017
Omfattning: 70 miljoner SEK
Plats: Piteå
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Projektomfattning: Markförstärkning, byggnation av vägar, gångstråk, beläggning, VA, spill, dagvatten, inkommande el och tele/data, grusning samt finplanering av ytor. Entreprenaden omfattade även beläggning, installation av stängsel och grindar samt golvgjutningar.

Mark- och betongarbeten för Lindbäcks nya superfabrik

2015 fick NYAB i uppdrag att i samverkan med Lindbäcks lägga grunden för deras nya superfabrik på Haraholmen i Piteå. Fabriken är vid sitt färdigställande en av världens mest moderna fabriker för industriellt träbyggande. Projektet, som pågick under två års tid, innefattade bland annat projektering, exploatering samt mark-, beläggnings- och betongarbeten.

”Vi hade en mycket lyckad samverkan tillsammans med Lindbäcks. Vid byggstarten var inte fabrikens slutgiltiga storlek ännu bestämd, så vi behövde vara särskilt flexibla inför förändringar och ha ett lösningsorienterat samarbete med tät kommunikation”, säger Fredrik Karkiainen, arbetschef på NYAB.

Fabriken är i dag en av de mest hållbara i sitt slag och drivs bland annat till 35% av solceller med resterande elförsörjning från grön vattenkraft. Den värms av återvunnen överskottsvärme och placeringen på Haraholmen har nära till hamn och tåg för att minska transportbehoven.

”För oss på NYAB är hållbart byggande en naturlig del av vår kultur, precis som hos Lindbäcks. Vi arbetar båda två med höga hållbarhetskrav på både leverantörer och entreprenörer, och därför var det för oss självklart att tacka ja till byggnationen av superfabriken i Haraholmen, och vi är mycket stolta över resultatet”, fortsätter Fredrik.

Ett av projektets mest minnesvärda moment var gjutningen av golvytorna på totalt 37 000 kvadratmeter, vilket motsvarar närmare sju fotbollsplaner. Gjutningen gjordes i nära samverkan med NYAB:s samarbetspartner Linotol.

”Vi har mycket lång erfarenhet från gjutningsarbeten. Men det är inte varje dag vi får möjlighet att göra det i denna omfattning, vilket var en utmaning som gjorde projektet extra roligt att vara involverad i. Vi på NYAB säger tack till hela Lindbäcks för ert förtroende”, avslutar Fredrik.

Fråga mer

vidja

Fredrik Karkiainen

Affärsutveckling/Marknad
+46 70 675 00 11