Markarbeten för Talgas batterianodfabrik

Plats: Luleå Industripark
Beställare: Talga AB
Projektets omfattning: Markarbeten, samt option för ytterligare mark-, och infrastrukturrelaterade arbeten
År för färdigställande: 2024

NYAB har under 2023 påbörjat markarbete vid Talgas blivande anläggning för produktion av batterianoder i Luleå Industripark. Anläggningen kommer att drivas av förnybar elektricitet och är en del av Talgas satsning på klimatsmarta batterianoder, med naturlig grafit från Vittangigruvan i Kiruna kommun.

Talga AB utvecklar gröna grafitbatterianodprodukter, teknik och avancerade material. Talga etablerar nu sin första kommersiella anläggning i Luleå där den planerade årliga produktionen av batterianodmaterial blir tillräcklig för cirka 200 000 nya elbilar varje år.

Anläggningen av fabriken är ett i raden av projekt inom den gröna industriella omställningen som pågår i norra Sverige som upplever en betydande investeringsboom. Bara i Luleå uppgår planerade investeringar till mer än 100 miljarder kronor. Luleå Industripark är ett nav för grön omställning, där kluster av tunga industriföretag som Talga investerar.

NYAB:s arbeten innefattar nödvändiga markarbeten; schakt, fyllning, rörläggning och beläggningar i jord för anläggningsinstallationer samt byggnader inom fastigheten. I det tecknade kontraktet ingår en option för ytterligare mark-, och infrastrukturrelaterade arbeten vilken avses utlösas senast våren 2024.

 

Bild: Luleå Hamn