Mikonkeidas vindkraftspark

Plats: Kristinestad, Finland
Kund: Energiequelle Oy
Projektet startade: februari 2023
Projektet beräknas avslutas: i september 2024 och hela parken är tänkt att vara i kommersiell användning 2025.
Projektomfattning: NYAB förser Energiequelle med vindkraftsparkens vägar, lyftområden, fundament, interna nät, transformatorstation och kraftledningskonstruktion.

Byggandet av Mikonkeidas vindkraftspark i Kristinestad på gränsen mellan Österbotten och Södra Österbotten har inletts.

Helheten består av totalt 16 kraftverk. Vindkraftverkets turbiner är placerade på en höjd av 145 meter för att säkerställa bästa möjliga vindförhållanden, så den totala höjden på kraftverken är 230 meter. Vindkraftsparkens totala kapacitet är 105,6 MW och vindkraftsparken kommer i fortsättningen att årligen producera energi för cirka 76 500 hushåll.

Arbetet med Mikonkeidas vindkraftspark fortsätter under 2023 med byggandet av vindkraftsparkens infrastruktur och kraftverkens fundament. Resningen av vindkraftverken inleds 2024 och avsikten är att hela parken tas i kommersiellt bruk senast i början av 2025.
NYAB:s leverans till Energiequelle omfattar vindkraftsparkens vägar, lyftområden, grundläggningar, interna nät, transformatorstation och byggnation av kraftledningen. Detta innebär att NYAB ansvarar för allt som berör byggnationen av vindkraftsparken, med undantag för turbinerna.

”NYAB kommer att leverera Mikonkeidas vindkraftspark som ett nyckelfärdigt projekt. Vi har blivit mycket imponerade av NYAB:s förmåga att genomföra tidigare projekt i enlighet med beställarens värderingar. Mikonkeidas vindkraftspark är ett mycket bra projekt för att fortsätta vårt samarbete, säger Raine Kyrö, byggchef på Energiequelle.