Utförandeentreprenad

NLC Storuman etapp 2 – Triangelspår

Kund: Storumans kommun
År: 2020
Omfattning: 8 miljoner SEK
Plats: Storuman
Entreprenadform: Utförandentreprenad

Terrassering för ny järnväg mellan terminalen och inlandsbanan. Arbetena innefattar schakt, fyllning, kanalisation, losshållning och krossning.