Utförandeentreprenad

Piteå Port & Hub – Etapp 3

Kund: Piteå Hamn AB
År: 2019-2020
Omfattning: 65,4 miljoner SEK
Plats: Piteå
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projektet omfattade schakt och fyllnadsarbeten för nya terminalytor och anslutningsväg. Asfaltering i flera lager av terminalyta och anslutningsväg, plattsättning med Hexasten för logistikyta. Schakt och förläggning av kanalisation för el och optofiber. Installation av belysning för logistikyta. Anläggande av erosionsskydd mot havet. Anläggande av landfäste för brygga, leverans av brygga. Förlängning av pir. Uppförande av skalskydd runt anläggningen i närheten av järnvägsspår med pågående trafik.

  • Schaktarbeten ca 42 000 m3
  • Fyllningsarbeten berg och morän ca 281 000 m3
  • Asfaltyta ca 70 000 m2
  • Beläggning av Hexasten ca 8 300 m2
  • Erosionsskydd ca 5 000 m3
  • Kanalisation för el och optofiber ca 7 500 m
  • Montage av belysningsmaster 10 st