Totalentreprenad

PT33 Vaikijaur

Kund: Vattenfall
År: 2018-2019
Omfattning: 10 miljoner SEK
Plats: Jokkmokk
Entreprenadform: Totalentreprenad

Schakt, fyllning, betong, kanalisation, manöverbyggnad, stängsel till 130kV och 40kV ställverk.