Utförandeentreprenad

Riksväg E10 Kiruna

Riksväg E10 Kiruna (etapp 1 och 2)
År: 2017-2021
Omfattning: 400 miljoner SEK
Plats: Kiruna
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för broar

Anläggning av nya riksväg E10 i Kiruna

2017 fick NYAB i uppdrag av Trafikverket att påbörja arbetet med nya riksväg E10 i Kiruna. Projektet genomfördes som en del i den pågående samhällsomvandlingen då den tidigare vägen var inom gruvans riskzon. Projektet delades upp totalt i tre entreprenader varav NYAB utförde de två stora vägetapperna med broar. Björn Lindbäck var projektchef och ansvarig för projektet.

”Hela projektet gick väldigt bra från start till mål. Eftersom det berörda området hade många intressenter så fördes en nära dialog vid samverkansmöten med bland annat Trafikverket, LKAB, flygplatsen, samebyar och Kirunas samhällsomvandlingsgrupp. Det lade grunden för projektets framgång”, säger Björn Lindbäck, affärsområdeschef på NYAB Infrastruktur.

Efter att NYAB genomfört etapp 1 med god framgång fick man även Trafikverkets förtroende till att fortsätta projektet med etapp 2. Under etapp 1 gjordes mycket av arbetet i nära anslutning till Kirunas friluftsliv. Det innebar att till exempel sprängningar fick planeras och genomföras med yttersta noggrannhet för att inte påverka friluftslivet vid närliggande gång- och skidspår. Under etapp 2 utfördes flera VA-relaterade arbeten och ett kritiskt moment var bytet av matningsledningen med vatten till Kiruna.

”Det var ett mycket komplext och tidspressat projekt där varje etapp hade sina utmaningar. Tack vare den erfarenhet och innovationskraft som projektgruppen tillsammans genererade kunde vi vara proaktiva och hålla hög kvalitet i varje led. Jag är mycket nöjd med det resultat vi nu lämnat ifrån oss”, säger Björn.

Projektet med riksväg E10 Kirunas nya sträcka pågick under en femårsperiod och innefattade bland annat nybyggnation av väg 8 km, anläggningsarbeten med 13 broar, omfattande massförflyttningar, losshållning, ledningsarbeten etc. Arbeten utfördes året runt och schemalades noga för att matcha rätt arbeten med vinterhalvåret.

Fråga mer

Björn Lindbäck

Affärsområdeschef, Infrastruktur
Vice VD
+46 72 450 07 62