Utförandeentreprenad

Rörbrobyte Odensala

Kund: Trafikverket
År: 2021
Omfattning: 20 miljoner SEK
Plats: E4 norr om Arlanda
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Utbyte av rörbro under E4 för . Trafiken leddes om från ena väghalvan till den andra under arbetets gång. Entreprenaden utförd på 30 av 45 dagar enligt kontraktet.