Tillbyggnad i Norrenergis pelletslager

Ort: Tillbyggnad i Norrenergis pelletslager
Plats
: Solna Strand
Kund: Norrenergi

På Norrenergis fjärrvärmeverk vid Solna Strand behövde man dela av ett pelletslager i två delar. ”Genom att bygga en separat ficka för utmatningsskruven kan vi optimera gripskopans arbetssätt vid bränslehanteringen”, berättar Mats Birgersson, projektledare för produktion på Norrenergi. Anledningen var att vi enbart ville ha rasvinklar vid skruven och en jämn nivå i lagret för att slippa onödigt slitage på gripskopans vajer och elkablage, vilket kan orsaka bränslestopp.

Norrenergi har byggt en ny kvarnlinje till en av deras fem värmepannor. En gripskopa lyfter pelletsen och fördelar ut den mellan de olika lagren och bränslefickorna. En utmatningsskruv förflyttar sedan pelletsen till en hammarkvarn som roterar och slår sönder pelletsen till träpulver, som blåses in i värmepannan för att producera fjärrvärme.

NYAB fick uppdraget att bila, armera, forma och gjuta en bränsleficka med ett lager på andra sidan. Väggen skulle klara belastningarna från bränslets vikt vid fullt lager och även vara utformad så att personal kan komma in för löpande underhåll. Även utmatningsskruven byggdes in med rostfritt stål för att underlätta och minska underhållet kring utmatningsskruven. Lagret är en betongbyggnad med en golvyta på 15×10 meter samt 10 meter höga väggar

Siktar på en helt fossilfri produktion

”Vi gör av med 60 000 ton pellets per säsong”, förklarar Mats Birgersson. ”Vi arbetar på att bli helt fossilfria och har bara någon procent kvar innan vi når målet. Pellets är inte bara förnybart och miljövänligt, det är också den näst billigaste värmekällan. Den billigaste är spillvärmen från renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, som vi omvandlar till både fjärrvärme och fjärrkyla i våra värmepumpar. På grund av våra tuffa miljökrav är det också viktigt att våra samarbetspartners uppfyller hållbarhetskraven i enlighet med miljömärkningen Bra Miljöval, samt de specifika kraven för våra anläggningar.”

Klarade tuff tidplan

Tidplanen var rejält tuff i det här uppdraget. En sån här anläggning kan inte stå still länge, särskilt inte när hösten och kylan närmar sig. ”NYAB var klara en dryg vecka före utlovad tid”, fortsätter Mats på Norrenergi. ”Det är ovanligt i sådana här projekt. Vi hade byggmöten varje vecka och NYAB var alltid tillgängliga och återkom direkt när man ville något. Det fungerade mycket bra.”

Bra samordning

”Det märks att NYAB vill göra ett bra jobb och de ger ett kunnigt intryck. Dessutom är de lätta och bra att ha att göra med. Eftersom vi har våra drift- och underhållsverksamheter i gång samtidigt så är det viktigt att det fungerar med samordningen. Med NYAB har detta flutit på väldigt smidigt.”

Om Norrenergi

Norrenergis fjärrvärme värmer fler än 100 000 människor i ägarkommunerna Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till kontor, sjukhus, köpcentrum och datahallar. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav och är sedan länge märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 2015 var andelen förnybar energi i produktionen 99,6 %, inklusive transporter.

I projektet ingick

  • Betong-, form- och armeringsarbeten för 10 meter höga väggar som är dimensionerade för ensidigt tryck.
  • Rostfria stålramar med inklädnad av rostfria stålplåtar.
  • Montage av explosionssäker dörr och luckor för underhåll i ficka och lager.