Unikt säkerhetsskydd vid sprängning med teknik från Formel 1

Plats: Svappavara, Sverige
Kund: LKAB

I LKAB´s gruva i Svappavara sker brytningen av malm i dagbrott. Vid sprängningar måste området utrymmas helt och hållet. ”Ett större dagbrott innebär också utökade sprängzoner”, förklarar Ingemar Stenman, konsult från Sweco, som arbetar som byggledare åt LKAB i Svappavara. ”Då kan det flyga sten – riktigt stor sten”, fortsätter han. Och incidenter har hänt. Gamla byggnader är ofta perforerade med hål. Därför är det viktigt att skydda vitala delar som ställverk, värmecentraler och ugnarna i pelletsverket.”

Viktigt att skydda vitala funktioner vid sprängning

NYAB fick i uppdrag att bygga och skydda två transformatorbås som förser hela LKAB i Svappavara med elektricitet. Det är viktigt att dessa enheter fungerar utan störningar, vilket kan ha sina risker då man ständigt spränger i dagbrottet. Skulle en större sten träffa byggnaden riskerar man nämligen att hela LKAB i Svappavara slås ut. För att skydda vitala byggnader mot flygande sprängsten så fick NYAB även i uppdrag att bygga specialdesignade skydd.

Unika skydd från fallande sprängsten

En innovativ projektör på Sweco föreslog ett annorlunda grepp för LKAB, nämligen att montera upp specialtillverkade skyddsnät som används vid Formel 1 för att skydda förare och publik runt banorna. Nätet tillverkas i Schweiz och håller för väldigt höga belastningar. Dessa skyddsnät är utvecklade för att sitta vertikalt på robusta stålstaket. I Svappavara monteras de dock horisontellt och NYAB är först i Sverige att montera dem på detta vis.

Nätet som stoppar laviner och störtloppsåkare

Den Schweiziska firman Geobrugg som levererat näten och stålstommarna är specialister på olika typer av skyddsnät. De utvecklades från början för att stoppa laviner och stenblock i de Schweiziska alperna men används nu i allt från tunnlar till skydd i störtloppsbackar och motorsport. Detta är dock första gången man utvecklat skydd från fallande sprängsten.

Geobruggs wirenät är utrustade med specialbromsar dimensionerade för att ta upp kraften av en 500 kilos fallande sten. Konstruktionen består av dubbla nät. Ett klenare nät överst och sedan ett kraftigare nät för att ta upp riktigt höga krafter. ”Detta är Top of the line-teknik från Formel 1 förflyttat till ett byggprojekt”, konstaterar Ingemar Stenman.

Bäst i klassen

”Samarbetet med NYAB har fungerat mycket bra”, fortsätter Ingemar Stenman. ”Jag har ju ett antal entreprenörer som jag arbetar med och NYAB har hittills varit mycket bra. De känns pålitliga, de har hållit tidplanen till punkt och pricka och dokumentationen har varit ”bäst i klassen”.

Om LKAB Svappavara

I Svappavara, fyra mil sydost om Kiruna, investerar LKAB 5 miljarder i två dagbrott med produktionssystem. Här utvinns järnmalm som anrikas och förädlas till järmnalmspellets. En förädlad produkt som man levererar till stålverk världen över. För expansionen behöver man utöka krosskapacitet och har därför byggt en ny krossanläggning, nya ställverk, pumpstationer med mera. Bägge dagbrotten ska uppnå full produktion till våren 2017. Svappavara kommer då att bli LKAB:s näst största gruvort med en årsproduktion på upp till 2 miljoner ton.

I projektet ingick

  • Nybyggnad transformatorbås av betongelement
  • Markarbeten
  • Betongarbete Plattor Fundament
  • Stålstommar runt och på byggnaderna
  • Montering av skyddsnät 4 Byggnader