Utanens och Isokangas transformatorstationer

Plats: Norra Österbotten, Finland
Beställare: Fingrid
Projektets omfattning: Utbyggnadsprojekt transformatorstationer
År för färdigställande: 2024 och 2025

Under 2023 startade NYAB sitt första transformatorstationsprojekt åt finska stamnätsoperatören Fingrid. Uppdraget är ett utbyggnadsprojekt av ställverken vid transformatorstationerna på 110 kV i Utanen och Isokangas.

Avtalet med Fingrid är en viktig milstolpe för NYAB. NYAB Finlands elnätsverksamhet startades i mars 2022 och redan i september samma år upptogs NYAB i Fingrids leverantörsregister. Att vara med i leverantörsregistret är en förutsättning för att delta i anbudsförfarandet. Projektet omfattar utbyggnad av Utanens 110 kV transformatorstation med två fält, Isokangas 110 kV transformatorstation med ett fält och 110 kV kablage fram till den första kraftledningsstolpen.

Transformatorstationerna Utanen och Isokangas ligger cirka 40–60 km från Uleåborg. Transformatorstationen i Utanen är Fingrids första som ansluts till en solkraftspark. Utbyggnaden av Utanen gör det möjligt att ansluta solkraftverket som planeras i Tunturisuo i Utajärvi till stamnätet.

 

Bild: Fingrid Oyj