Utförandeentreprenad

Bro över GC-väg

Kund: Gällivare kommun
År: 2018-2019
Omfattning: 8 miljoner SEK
Plats: Gällivare
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Byggnation av omfartsväg för Riksväg 45 innan schakt för broläget inleddes. Schakt av jord och berg. Betongarbeten för ny bro, återfyllning och återuppbyggnad av vägen. Nya räcken och refuger på vägsträckan som påverkats av byggnationen. Ny gång och cykelväg under den nya bron och anslutning till befintliga vägar på båda sidor om E45.