Utförandeentreprenad

Byggnation av pumpstation DE289 samt katastrofledning

Kund: LKAB
År: 2016
Omfattning: 20 miljoner SEK
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Markarbeten enligt nedan;

Schaktarbeten, ledningsbädd, skyddsfyllning, resterande fyllning. Förläggning av ledning ca 600meter med dimension 1200-250mm, rörtryckning hammarborrning av 8st 160mm rör.

Byggnation av pumphus med bland annat följande arbetsmoment:

Sandwichelement: 1 080 m2
Stålstomme: 34 000 kg
Armering: 61 000 kg
Betong: 280 m3