EASA-breddning Arlanda Airport

Plats: Arlanda Airport
Kund:
Swedavia
År: 2023
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektomfattning: Breddning av taxibanor

Breddning av taxibanor på Arlanda Airport, bana 1

Swedavia driver tio flygplatser i Sverige där Arlanda Airport strax utanför Stockholm är den största och mest trafikerade. I maj 2023 fick NYAB Mälardalen i uppdrag av Swedavia att bredda taxibanorna för huvudbanan på Arlanda, bana 1. Detta är en del av ett pågående utvecklingsarbete för att kunna öka kapaciteten och ta emot större flygplan.

Projektet, som pågick under tolv intensiva veckor, genomfördes i nära anslutning till pågående flygtrafik och präglades av hög komplexitet och ett snabbt tempo.

”Att utföra arbeten på en flygplats innebär alltid särskilda förutsättningar och utmaningar. Det är många säkerhetsåtgärder som behöver vidtas både innan och under projektet, och det gäller att vara förberedd på förändring och att snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna ändras. Genom att direkt möta utmaningar och potentiella hinder som ett lag kunde vi leverera ett resultat som levde upp till både våra egna och kundens högt ställda förväntningar”, säger Victor Tanndal, arbetschef, NYAB Mälardalen.

Victor Tanndal var ansvarig för organisationen som totalt bestod av 60-70 involverade egna medarbetare och underentreprenörer på projektplatsen. Breddningen av kurvorna gjordes i enlighet med rådande krav från den europeiska myndigheten för luftfartssäkerhet – EASA, vars kravställningar var det som gav projektet dess namn.

”Eftersom vi hade en tight deadline om 12 veckor behövde vårt arbete definieras av hög precision och effektivitet. Speciellt när man ska utföra den stora mängden arbeten på en tämligen begränsad yta. Att kunna planera och samordna alla våra arbeten var nyckelfaktorn för att lyckas så väl med projektet”, förklarar Victor.

Den nya taxibanan innebär att flygplatsen tar ett steg framåt i att nå framtidens krav på säkerhet och kapacitet. Trots ett högt tempo, förändrade förutsättningar och kort om tid överlämnade NYAB projektet i rätt tid och med hög kvalitet till Swedavia.

”Detta har varit ett projekt som är verksamhetskritiskt för flygplatsen. En stor mängd arbeten har utförts under en kort tidsperiod där den största utmaningen har varit just tiden och anslutande arbeten mot intilliggande taxibana. Vi är mycket nöjda med slutresultatet som NYAB har levererat. Organisationen har varit lösningsorienterad och visat på hög flexibilitet”, säger Daniel Nilsson, projektledare Swedavia.

”Jag vill passa på att tacka Swedavia för förtroendet och mina kollegor för ett väl utfört arbete. Vi har tillsammans byggt en organisation med både spetskompetens, driv och erfarenhet, och där alla tror på prestigelösa samarbeten. Det bådar gott inför framtiden”, avslutar Victor Tanndal.