Utförandeentreprenad

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda
År: 2020
Omfattning: 32 miljoner SEK
Plats: Kalix & Haparanda
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektomfattning: Schakt & fyllning, Plattformselement, KTL-fundament, Kabelrännor, Avloppsarbeten, Beläggning, VA-arbeten, BEST-arbeten, Huskonstruktion (Plattformshus), Elarbeten, Belysning, Dekoration (skenor, grindar, Parkutrustning), Överbyggnader, Beläggning, Avverkning & Röjning, Stängselarbeten, Smidesarbeten, Plattformstak, El, Telekom, Signal, Kontaktledning, Spårarbeten, ERTMS, Anslutning VA i bef system, Dagvatten, Vatten och Avlopp.

Byggande under pågående trafik på spår, SOS-planering, Säkerhetsplanering, Stadsmiljö. Byggnad intill och i en K-märkesskyddad byggnad.

Tågstation i Kalix, bild: Norrtåg

Upprustning av stationer för Haparandabanan i Haparanda och Kalix

2020 fick NYAB i uppdrag av Trafikverket att genomföra en upprustning av tågstationerna i Haparandra och Kalix med tillhörande plattformar och spår. Projektet var en viktig del i att återuppta persontågtrafiken längs Haparandabanan efter att den har varit nedlagd i 29 år. NYAB har bland annat utfört VA-arbeten, spår- och bangårdsarbeten, huskonstruktioner samt installerat signalsystem tillsammans med Infra Nord.

”Projektet, som utfördes i spår och på perrong, präglades av hög komplexitet och det krävdes flera speciallösningar för att möta beställarens krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Detta löste vi genom ett välfungerande samarbete med en hög nivå av innovation och flexibilitet”, säger Krister Asplund, platschef på NYAB.

Eftersom byggnationen skedde under pågående trafik i spår behövdes särskild hänsyn tas till arbetsplatssäkerheten, bland annat genom löpande dialog och planering med trafikledningen.

I Kalix byggdes en helt ny perrong med tillhörande trapphus och hiss. I Haparanda, där perronghuset är K-märkt, gjordes istället en upprustning för att behålla det gamla klassiska utseendet på perrongen och samtligt leva upp till nya regelverk och signalsystem.

”Perrongen är något av ett landmärke för Haparanda. För att behålla dess historiska värde har vi fört samtal med Norrbottens Muséet, Länsstyrelsen och Haparandra kommun. Det var mycket viktigt för att säkerställa att utseendet inte förändras”, fortsätter Krister.

Spårsänkningen utfördes i Kalix där det var en kurva och en bro i närheten. Eftersom stationen är knutpunkten mellan den svenska och finska tågtrafiken har NYAB även installerat två olika spårvidder – en enligt svensk standard och en enligt finsk.

”Projektet ställde oss inför flera utmaningar som vi löste tillsammans inom gruppen, i slutändan gav det oss goda lärdomar att ta med i framtida projekt”, avslutar Krister.

Plattform i Haparanda, bild: Trafikverket