Utförandeentreprenad

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda
År: 2020
Omfattning: 32 miljoner SEK
Plats: Kalix & Haparanda
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

Tågstation i Kalix, bild: Norrtåg

Haparandabanan, Plattformar i Kalix & Haparanda

Schakt & fyllning, Plattformselement, KTL-fundament, Kabelrännor, Avloppsarbeten, Beläggning, VA-arbeten, BEST-arbeten, Huskonstruktion (Plattformshus), Elarbeten, Belysning, Dekoration (skenor, grindar, Parkutrustning), Överbyggnader, Beläggning, Avverkning & Röjning, Stängselarbeten, Smidesarbeten, Plattformstak, El, Telekom, Signal, Kontaktledning, Spårarbeten, ERTMS, Anslutning VA i bef system, Dagvatten, Vatten och Avlopp.

Byggande under pågående trafik på spår, SOS-planering, Säkerhetsplanering, Stadsmiljö. Byggnad intill och i en K-märkesskyddad byggnad.

Plattform i Haparanda, bild: Trafikverket