Generalentreprenad

Haparandabanan – Plattformar

Kund: Trafikverket
År: 2020
Omfattning: 32,8 miljoner SEK
Plats: Kalix och Haparanda
Entreprenadform: Generalentreprenad/Utförandeentreprenad

Schakt och fyllning, plattformselement, KTL-fundament, Kabelrännor, Kanalisationsarbeten, Plattläggning, VA-arbeten, BEST-arbeten, Hussbyggnation, Elarbeten, Belysning, Utsmyckning (Räcken, Grindar, Parkutrustning), Överbyggnader, Beläggning, Avverkning & Röjning, Stängselarbeten, Smidearbeten, Plattformstak,l, tele, signal, kontaktledning, spårarbeten, ERTMS.