Totalentreprenad

Lindbäcks superfabrik

Kund: Lindbäcks Bygg
År: 2015-2017
Omfattning: 70 miljoner SEK
Plats: Piteå
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan

Mark- och betongarbeten för Lindbäcks nya superfabrik

Entreprenaden var en totalentreprenad i samverkan åt Lindbäcks bygg på Haraholmen Piteå. Projektet omfattade projektering, exploatering av nytt område, markförstärkning med berg 0-200, byggnation av vägar, gångstråk, beläggning, VA, spill, dagvatten inkommande El och tele/data, grusning och finplanering av ytor, entreprenaden omfattade även beläggning ca ca 30 000m2, stängsel och grindar installationer samt 37 000 m2 golvgjutningar som utfördes i nära samverkan med vår samarbetspartner Linotol. Underarbete, överbyggnaden, beläggning för planer och vägar dimensionerades för tung trafik.