Riksväg E10 Kiruna

Riksväg E10 Kiruna (etapp 1 och 2)
År: 2017-2021
Omfattning: ca 280 miljoner SEK
Plats: Kiruna

Riksväg E10 Kiruna (etapp 1 och 2)

11 km ny väg inklusive 13 broar (betong och trä).