Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

13.09.2022

Skarta Energy Oy, en del av SkartaNYAB, som implementerar rena energilösningar, och Tohmajärvi kommun planerar sol- och vindkraftsparker i Tohmajärvi. För detta ändamål har bolaget och kommunen ingått en avsiktsförklaring genom vilken möjligheterna att bygga förnybar energi i Tohmajärvi kartläggs. Genom kartläggningen utreds byggandet av flera sol- och vindkraftsparker och områden lämpade för deras uppförande. Parkernas sammanlagda effekt ska vara 60 MW och om projektet genomförs blir detta det största energiprojektet i hela östra Finland.

”Den energi som produceras med hjälp av solkraft och vindkraft är helt förnybar och tillsammans stödjer dessa energiformer varandra perfekt. Det planerade projektet utnyttjar även Skartas Vierivoima®-lösningar, som stärker tillgången till ren energi till ett konkurrenskraftigt pris i regionen Lösningen möjliggör också en snabb övergång till användning av vätgas i Tohmajärvi-området när behovet uppstår”, säger Vikke Saarelainen, vice verkställande direktör för Skarta Energy Oy.

”I Tohmajärvi har vi redan vidtagit ambitiösa åtgärder för koldioxidneutralitet och samarbetet med Skarta är en fortsättning på detta. Vi förväntar oss att energiprojektet ska locka industriaktörer till området, stärka områdets självförsörjning energimässigt och främja Tohmajärvis övergång till koldioxidneutralitet. Om projektet genomförs får det också sysselsättningseffekter för regionen”, säger Tohmajärvis kommundirektör Mikko Löppönen.

Livskraft i norra Finland

Östra Finland har haft utmaningar när det gäller byggandet av vindkraft. Radaranläggningar som Gränsbevakningsväsendet använder begränsar planeringen av vindkraft i området. Samtidigt bromsas utvecklingen av det befintliga elöverföringsnätet, vilket i dagsläget inte möjliggör fullt utnyttjande av sol- och vindkraftspotentialen i området.

Enligt en färsk studie från LUT-universitetet skulle den el som produceras i östra och sydöstra Finland vara nyckeln till betydande tillväxt för industrin i området.

Skarta Energy anser att östra Finland behöver skräddarsydda, lokala energilösningar.

”Vi tror att vi har en lösning för östra Finland. Med hjälp av Vierivoima och andra projekt som producerar förnybar energi kan vi bidra med egen energi för hela östra Finland. Därmed utjämnas regionala skillnader mellan östra och västra Finland. Övergången till koldioxidneutralitet sker lokalt, en region och en stad i taget”, sammanfattar Saarelainen.

Kartläggningen av områdena har påbörjats i Tohmajärvi. För den första fasen av det övergripande projektet har medel ansökts till arbets- och näringsministeriet. Ett positivt beslut gör det möjligt att snabbt genomföra den första fasen även inom de närmaste två åren.

”Vi är stolta över att skriva under denna avsiktsförklaring. Det gör det möjligt för oss att bidra till att bygga en renare framtid och samhälle och ytterligare stärka vår projektutvecklingsportfölj för förnybar energi”, sammanfattar Kari Tuominen, VD, Skarta Energy Oy.