Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

09.09.2022

Svenska NYAB-koncernen, med säte i Luleå, förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med Nasdaq Helsinki-noterade Skarta Abp. Affären ledde till att NYAB:s tidigare ägare tog majoritetsägandet i det börsnoterade bolaget, som också döptes om till SkartaNYAB Abp.

”En av de främsta anledningarna till att vi valde en sammanslagning med Skarta, och därmed tar bakvägen till börsen, var deras initiala investeringar och satsningar på en grön energiportfölj. I ett land och på en marknad där investeringar av det här slaget var möjligt. Mycket glädjande att vi nu gör framsteg och skapar värde inom Skarta Energy inom flera områden inom denna sektor. Projektutveckling för att skapa gröna energikällor är möjlig i Finland, på ett helt annat sätt än i Sverige, där vi har Europas långsammaste processer, som gör affärsinitiativ inom energiområdet nästan omöjliga, säger Johan Larsson, VD SkartaNYAB Abp.

Solkraftverksprojektet i Utajärvi fick bygglov i augusti och nu har även den första fasen av bygglovet godkänts. Bygglovet innebär att bygget av Finlands största solkraftverk i Utajärvi kan påbörjas. I augusti fick både Skarta och Utajärvi kommun även Horizon-finansiering från EU, för övergången till ren energi och för att utforska smarta elnätslösningar för energidistribution, som en del av projektet GLocalFlex som koordineras av VTT.

I mars 2021 godkände kommunstyrelsen i Utajärvi en avsiktsförklaring om samarbete för att utveckla självförsörjningen av industriområdet i Utajärvi med sol- och vindkraft samt att producera en tankstation för vätgas som bränsle för framtidens transporter. I november 2021 förvärvade Skarta över 100 hektar nedlagd torvmark för ett solkraftverk och lanserade planer på att bygga en solenergianläggning. Nu har även den första fasen av projektet för verksamheten fått tillstånd. När projektet är klart kommer hela projektet att generera cirka 200 000 MWh el, vilket täcker förbrukningsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer. Det är en betydande siffra för en kommun med cirka 2 600 invånare.

Solkraftverket är en del av projektet Skartas Vierivoima i Utajärvi. I projektet ingår även en vindkraftspark och inom en snar framtid en station för produktion, lagring och distribution av väteenergi. Vierivoima-komplexet kommer att producera förnybar energi för ett angränsande affärs- och industriområde på över 300 hektar, som blir självförsörjande – Finlands första ekoindustriområde.

”Utajärvi utvecklas till en resurssnål kommun, vilket i praktiken innebär att resurser som naturresurser, råvaror och energi används på ett miljömässigt hållbart sätt som främjar människors välbefinnande. Energin står också i centrum i HINKU-nätverket , som Utajärvi tillhör. I kommunens strategi har det definierats att Utajärvi ska drivas av sol, vind, vatten och vätgas och Vierivoima-konceptet kommer att spela en viktig roll i detta. Utajärvi utvecklas målmedvetet mot koldioxidneutralitet och är en pionjär i samarbetet med Skarta för att nå sina mål”, säger Anne Sormunen, kommunchef i Utajärvi.

”I den pågående energiomställningen är Skartas Vierivoima-koncept en viktig pusselbit för både kommuner och industrier. Genom den lokala lösningen för smarta nät kan utsläppsfri energi distribueras till kunder till en låg överföringskostnad. Detta kommer att avsevärt förbättra branschens konkurrenskraft och ge kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn”, säger Kari Tuominen, vd för Skarta Energy Oy.