Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

09.09.2022

Svenska NYAB-koncernen, med säte i Luleå, förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med Nasdaq Helsinki-noterade Skarta Abp. Affären ledde till att NYAB:s tidigare ägare tog majoritetsägandet i det börsnoterade bolaget, som också döptes om till SkartaNYAB Abp.

”En av de främsta anledningarna till att vi valde en sammanslagning med Skarta, och därmed tar bakvägen till börsen, var deras initiala investeringar och satsningar på en grön energiportfölj. I ett land och på en marknad där investeringar av det här slaget var möjligt. Mycket glädjande att vi nu gör framsteg och skapar värde inom Skarta Energy inom flera områden inom denna sektor. Projektutveckling för att skapa gröna energikällor är möjlig i Finland, på ett helt annat sätt än i Sverige, där vi har Europas långsammaste processer, som gör affärsinitiativ inom energiområdet nästan omöjliga, säger Johan Larsson, VD SkartaNYAB Abp.

Solkraftverksprojektet i Utajärvi fick bygglov i augusti och nu har även den första fasen av bygglovet godkänts. Bygglovet innebär att bygget av Finlands största solkraftverk i Utajärvi kan påbörjas. I augusti fick både Skarta och Utajärvi kommun även Horizon-finansiering från EU, för övergången till ren energi och för att utforska smarta elnätslösningar för energidistribution, som en del av projektet GLocalFlex som koordineras av VTT.

I mars 2021 godkände kommunstyrelsen i Utajärvi en avsiktsförklaring om samarbete för att utveckla självförsörjningen av industriområdet i Utajärvi med sol- och vindkraft samt att producera en tankstation för vätgas som bränsle för framtidens transporter. I november 2021 förvärvade Skarta över 100 hektar nedlagd torvmark för ett solkraftverk och lanserade planer på att bygga en solenergianläggning. Nu har även den första fasen av projektet för verksamheten fått tillstånd. När projektet är klart kommer hela projektet att generera cirka 200 000 MWh el, vilket täcker förbrukningsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer. Det är en betydande siffra för en kommun med cirka 2 600 invånare.

Solkraftverket är en del av projektet Skartas Vierivoima i Utajärvi. I projektet ingår även en vindkraftspark och inom en snar framtid en station för produktion, lagring och distribution av väteenergi. Vierivoima-komplexet kommer att producera förnybar energi för ett angränsande affärs- och industriområde på över 300 hektar, som blir självförsörjande – Finlands första ekoindustriområde.

”Utajärvi utvecklas till en resurssnål kommun, vilket i praktiken innebär att resurser som naturresurser, råvaror och energi används på ett miljömässigt hållbart sätt som främjar människors välbefinnande. Energin står också i centrum i HINKU-nätverket , som Utajärvi tillhör. I kommunens strategi har det definierats att Utajärvi ska drivas av sol, vind, vatten och vätgas och Vierivoima-konceptet kommer att spela en viktig roll i detta. Utajärvi utvecklas målmedvetet mot koldioxidneutralitet och är en pionjär i samarbetet med Skarta för att nå sina mål”, säger Anne Sormunen, kommunchef i Utajärvi.

”I den pågående energiomställningen är Skartas Vierivoima-koncept en viktig pusselbit för både kommuner och industrier. Genom den lokala lösningen för smarta nät kan utsläppsfri energi distribueras till kunder till en låg överföringskostnad. Detta kommer att avsevärt förbättra branschens konkurrenskraft och ge kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn”, säger Kari Tuominen, vd för Skarta Energy Oy.

NYAB bygger Finlands största solkraftpark utvecklad av Skarta Energy till Utajärvi

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer