SkartaNYAB byter namn till NYAB

14.12.2022

SkartaNYAB har idag presenterat sin nya varumärkesidentitet and bytt sitt juridiska namn till NYAB. 

I slutet av mars gick Skarta och NYAB ihop för att snabba på byggandet av en ren framtid. I dag genereras mer än 70% av koncernens omsättning i Sverige där NYAB har visat på en exceptionellt lönsam organisk tillväxt. Företaget har även byggt en stark företagskultur och ett respekterat varumärke.  

“I Sverige har NYAB byggt upp ett varumärke som kännetecknas av sin pålitlighet, höga kvalitet och samarbetsvilja. Genom att anta namnet NYAB i både Finland och Sverige vill vi stärka den gemensamma kulturen och förenkla själva varumärkesportföljen. Med det gemensamma namnet får vi en ny början, även om vi redan nu har en väldigt stadig grund att stå på. NYAB ska vara en möjliggörare för den gröna omställningen i Norden. Vi ville att vår nya identitet skulle reflektera våra amibitioner ännu bättre gentemot samhälle, kunder och investerare. Samtidigt som vi håller oss sanna till vår kultur och våra medarbetare”, säger Minna Koistinen, kommunikations- och marknadschef på NYAB.   

I samband med det nya namnet kommer även namnen på dotterbolagen att ändras. Skarta Finland Oy byter namn till NYAB Finland Oy och Skarta AB blir NYAB Kiruna AB.  

Företaget har under dagen lanserat sin nya hemsida på www.nyabgroup.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Koistinen, Direktör för kommunikation och marknadsföring, NYAB Abp, Tel. +358 50 429 4180, minna.koistinen@nyabgroup.com