SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

09.06.2022

Translated SkartaNYAB Stock exchange release, dated 2022-06-09. Due to corporate languish Finnish and English.

NYAB Mälardalen AB, ett företag inom SkartaNYAB Group, har tecknat ett ramavtal med Trafikverket för förberedande markarbeten och byggnationen av en förlängning av Mälarbanans järnväg. Ramavtalets maximala värde uppgår till 400 miljoner SEK och det slutgiltiga värdet avgörs av antalet beställningar som görs i enlighet med avtalet. Kontraktsperioden löper till slutet på maj 2025 och inkluderar en option på ytterligare två år. Vid tecknandet av avtalet bestämdes de första ordrarna till ett värde av fem miljoner SEK, och det identifierades cirka tio potentiellt efterföljande projekt som kan genomföras det första året.

– Det här järnvägskontraktet betyder mycket för vår orderstock. Det stärker vår position och tillväxt i Stockholmsområdet, och som ett flerårigt kontrakt har det ett stort strategiskt värde, säger Johan Larsson, vd på SkartaNYAB Apb.

Mälarbanan är en järnväg mellan Stockholm och Örebro som byggs ut från två spår till fyra spår nordväst om Stockholm. Projektet har ett totalt värde på 25 miljarder SEK och förbättrar kollektivtrafiken avsevärt, eftersom regionala och långväga transporter kan separeras till egna spår. Fyra nya stationer byggs även som en del av projektet and beräknas öppna år 2034.