SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

31.08.2022

SkartaNYAB Plc fortsätter att bygga en ren framtid och förvärvar Power Forze AB som erbjuder tjänster inom kraftinstallationer för industri och vindkraft samt byggande och underhåll av elnät. Köpeskillingen uppgår till 38,5 Mkr, varav 8,5 Mkr betalades som kontant vederlag och resterande del genom att organisera en riktad nyemission för Power Forze AB:s aktieägare. Förvärvet offentliggjordes den 26 augusti och affären avslutades den 30 augusti 2022.

SkartaNYAB har stark kompetens och expertis inom specialiserat byggande och siktar på att utöka sin verksamhet inom värdekedjan för förnybar energi mot utveckling, byggande och ägande av omfattande projekt för ren energi. Investeringar över 100 miljarder euro planeras i Norrbottensområdet, där SkartaNYAB är väl positionerat med sin långa historia och starka förankring i Luleå- och Kirunaområdet samt pågående projekt i Norrbottensområdet.

”Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller att säkra framtidens elförsörjning. Ett växande behov av el genererar stora investeringar i elnät och elproduktionsanläggningar i Sverige. Svenska Kraftnät planerar att investera över 100 miljarder kronor i nätet över den kommande tio år, med över 50 projekt för ökad kapacitet. Regeringen godkände i augusti en investering på totalt 3,2 miljarder kronor för att förbättra nätstationerna och anpassa sig till de ökade behoven av förnybar elproduktion. Detta gäller tre stationer i Jokkmokk och stationer i Gagnef, Norrköping, Salem, Umeå och Uppsala. Investeringarna ingick i Svenska Kraftnäts investerings- och finansieringsplan för 2022-2024. Genom förvärvet av Power Forze AB kan vi stärka vår position i energibyggets värdekedja och tillsammans erbjuda våra lösningar för större projekt för att möta utmaningarna. Power Forze bidrar också till gränsöverskridande drift och synergier inom Finlands nystartade elnätsverksamhet, samt med vår elteknik i dotterbolaget Sitema, säger Johan Larsson, vd för SkartaNYAB Plc.

Power Forze AB är ett företag som framför allt verkar i norra Sverige och erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft samt byggande och underhåll av elnät. Bolaget grundades 2020. Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2021 var 6,2 miljoner euro och rörelsevinsten 0,4 miljoner euro. Beräknad omsättning för 2022 är 8,4 miljoner euro och rörelsevinsten 0,5 miljoner euro. Power Forze har sitt säte i Jokkmokk och har även anläggningar i Luleå och Piteå i Norrbotten. Bolaget ägdes till fullo av fyra anställda i nyckelpositioner. Stefan Helmvall, Göran Petäjävaara, Fabian Hansson och Kristoffer Forsman.

”Att slå samman med SkartaNYAB var väldigt attraktivt för oss. Vi kunde inte tänka oss en bättre partner för att fortsätta vår entreprenörsresa. Och vi kunde inte tänka oss en bättre partner för framtida värdeskapande för samhället, våra anställda och naturligtvis för våra aktieägare. Vi ser många möjligheter som leder till utvecklingen av vår verksamhet de kommande åren. Power Forze genomför allt från små till stora och komplexa projekt inom elproduktion, eldistribution och industri. Vår expertis spänner över segmenten Lokal/Regional El, Vindkraft och Industri. Vi utför planering och byggnation av lokala och regionala nät och hoppas därigenom bidra till en stabil elförsörjning till samhället. Tillsammans med SkartaNYAB kan vi tillhandahålla kompletterande tjänster till våra kunder och spela en stor roll för att säkra elförsörjningen i Norrbottensområdet”, säger Stefan Helmvall, vd för Power Forze.