SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

12.12.2022

Den 10:e november gick SkartaNYAB Abp ut med ambitionen om att etablera ett join venture för utvecklingen av projekt inom förnybar energi. Arbetet för att genomföra detta har sedan dess fortsatt enligt plan. Företaget har idag den 12:e december 2022 tecknat ett avtal som innebär att ägandet av Skarta Energy Oy flyttas till ett joint venture med fonden CapMan Nordic Infrastructure II.

Avtalet innebär att Capman-fonden kommer att äga 60% av aktieinnehavet och SkartaNYAB 40%. Köpeskillingen för aktierna i Skarta Energy Oy uppgår till 22 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis. 4,8 miljoner euro av köpeskillingen kommer att betalas kontant. Den återstående delen av köpeskillingen kommer att betalas genom aktie- och skuldarrangemang som inkluderar vissa förutsättningar.

Slutförandet av transaktionen är planerad att ske i slutet av 2022. Dessutom har parterna tecknat ett ramavtal som innebär att SkartaNYAB är det gemensamt styrda företagets föredragna partner för framtida ingenjörsarbeten, inköp och byggnationer. Affärsplanen fastslår byggandet av anläggningar inom förnybar energi för mer än 500 MW under de kommande fem åren.

“Vi har hittat rätt partner för att accelerera vår vision om att bygga en renare framtid. SkartaNYAB:s expertis inom projektutveckling, energiteknik och energibyggande kombineras nu med CapMans expertis inom den förnybara sektorn och deras förmåga att bygga och utveckla framgångsrika infrastrukturbolag. Skarta Energy kommer ha en betydande roll i att förbättra energisjälvförsörjningen i Finland. Skälet till denna affär har två dimensioner. Vi kommer först och främst kontinuerligt och med hög hastighet att årligen skapa betydande värden i detta joint venture. För det andra stödjer denna affär vår offensiva tillväxtstrategi som energibyggare avsevärt. Det kommer generera omfattande volymer under många år för alla våra kompetensområden, säger Johan Larsson, vd på SkartaNYAB Abp.

Skarta Energys projektutveckling är koncentrerad till solkraftsprojekt som kan kompletteras med vindkrafts- och vätgaslösningar. Företaget utvecklar några av de största solkraftsprojekten i Finland, så som det i de nedlagda torvmosseområdena på mer än 100 hektar i Utajärvi. Företaget driver även projektet i de gamla gruvdistrikten Hitura och Pyhäsalmi i Norra Österbotten.

Vi är mycket glada över att samarbeta med SkartaNYAB för att utveckla den växande finska solkraftsmarknaden och bygga en ledande energiproducent tillsammans”, säger Harri Halonen, partner på CapMan Infra.