Ingenjörs- och specialisttjänster

Vi tillhandahåller ingenjörsstjänster för energiinfrastruktur och specialisttjänster för elnätsprojekt. Vi är också specialiserade för projekt inom förnybar energi, som spänner över hela projekts livscyklar – från planering och undersökningar till tekniska specifikationer och genomförande. Vi tillhandahåller även ingenjörs- och experttjänster för datakommunikation och fastighetsinfrastruktur.

Vi konstruerar bland annat vindkraftsinfrastruktur, elstationer och accessledningar. Vi erbjuder även en mängd olika kärntjänster, såsom att underlätta tillståndsprocesser; miljötillstånd; nätverksplacering och terrängplanering; interna nätverksmätningar; teknik och övervakning av turbininstallationer.

Förutom våra kärntjänster kan vi även erbjuda infrastrukturutveckling; drönar- och helikoptertjänster samt avancerade digitala tjänster, såsom fjärrstyrning, 3D-modellering, 360 och värmebilder.

Vi undersöker och testar ständigt nya verksamhetsmodeller och verktyg för att utveckla både vår egna verksamhet och våra kunders verksamhet.