Byggnation av solkraftsparker

Byggnation av solkraftsparker

Vi leverar heltäckande solkraftsprojekt från ingenjörs- och miljöbedömningar och ansökningar om tillstånd till själva genomförandet. Vårt arbete omfattar alla nödvändiga upphandlingar och byggarbeten, ända fram till färdig produkt och produktion. Vi har även förmågan och kapaciteten att driva färdiga solkraftsparker tillsammans med våra partners. Detta kan göras genom parken hela livscykel.

Varje solpark är konstruerad med miljön i åtanke och är därför alltid skräddarsydd till den kringliggande terrängen. Vi tar också själva placeringen i hänsyn och föredrar till exempel ödemark och nedlagda industriområde över landområden i sitt naturliga tillstånd, så som skogar.

NYAB utvecklar och bygger förnybar energi tillsammans med andra erkända verksamheter i Finland och Sverige.

Kontakta oss!

Mikael Ritola

vCEO

Daniel Johansson

Affärsområdeschef, Industri & Energi

+46 70 362 24 13
daniel.johansson@nyabab.se