Vattenförsörjning

Vi har gedigen kompetens och decennier av erfarenhet av vattenverksprojekt vilket gör oss till en eftertraktad och pålitlig partner. Vi är en av de ledande vattenverksbyggarna, både som konstruktör och leverantör av nya anläggningar och som renovering av befintliga anläggningar.

Vi erbjuder helhetslösningar till våra kunder. Våra experter tar gärna hand om det övergripande projektet från projektering, markarbeten, grundläggning och betonggjutning till uppförande av ovanjordsanläggningar.

Vi levererar bland annat vattenreningsverk, avloppsreningsverk, vattenkraftverk och fjärrkylaanläggningar.