NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

31.03.2023

Idag har NYAB Abp:s årsredovisning från det finansiella året 2022 publicerats. Årsredovisningen innehåller en hållbarhetsgranskning, styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och koncernredovisning samt revisionberättelse.

Läs Årsredovisning 2022.