NYAB vinner kundernas förtroende

16.05.2022

NYAB-koncernen har haft ett fortsatt väldigt bra orderintag de senaste veckorna. För att nämna en del om hur vi bidrar till att bygga en grönare infrastruktur och renare framtid, visar vi utvalda delar av vunna kontrakt och tilldelningar.

Tillldelning Järnvägskontrakt ”För utförande av förläggning av multidukt längs Scanmed Öst, sträckan Åby – Mjölby – Nässjö inom Jönköpings och Östergötlands län”.
Projektet syftar till att förlägga kanalisation och fiber för det nya signalsystemet på järnvägen, ERTMS.
Kontraktsvärdet uppgår till överstigande 82 miljoner kronor.
Entreprenaden skall vara färdigställd 2023-12.
Kund är Trafikverket.

Väg kontrakt ”Bärighet och gc-väg, väg 582 Alvik Selet”.
Projektet innefattar förstärknings-, och bärighetsåtgärder samt anläggande av gång-, och cykelväg.
Kontraktsvärdet uppgår till överstigande 83 miljoner kronor.
Kund är Trafikverket.

NYAB har också tecknat ett flerårigt ramavtal för stängselmontage med LKAB. NYAB har även fått förtroendet av LKAB att utföra projektet ”Mediacentral 2”. Även projektet ”Utskov Vitåfors” har vi fått förtroendet att utföra av LKAB. Det avser en höjning av utskov, hästskodamm, samt anläggning av styrvallar. I utskovet skall det förutom betongarbeten utföras mekanik-, och hydraulikarbeten. Trafikverket har kontrakterat NYAB för ett omfattande takbyte vid lokstallarna i Gällivare. Luleå Kommun ger NYAB förtroendet att utföra projektet ”Spillvattenledning & Pumpstation norra Sunderbyn”. Trafikkontoret i Stockholms Stad anlitar NYAB för att bygga om korsningar och gator i syfte att skapa ett bättre trafikflöde längs med Mariebergsgatan och Igeldammsgatan på Kungsholmen i Stockholms innerstad.

Vi tackar ödmjukast våra kunder för förtroendet, och det sammantagna kontraktsvärdet för ovanstående uppgår till överstigande 250 miljoner kronor.