LKABs projekt LabSAK

LKAB har som ambition att producera världens bästa pellets och satsar mycket på forskning och utveckling. Därför har man samlat provberedningsverksamheten och ett kemiskt laboratorium i gemensamma lokaler nära produktionsenheterna, vilka tidigare var utspridda på en mängd olika ställen över LKAB:s industriområde. ”I den tredje och sista etappen av projektet ingick att flytta befintligt laboratorium. Alla skulle sitta under samma tak”, berättar Jonas Gisslén, projektledare på LKAB.

Tredje etappen nu klar

Den nya byggnaden stod klar sommaren 2014 och är en förlängd del av SAK-kontoret. I fem våningar har man samlat provberednings­verksamheten och kemiskt laboratorium i gemensamma lokaler nära produktionsenheterna.  I projekt LabSAK etapp 3, vilket var den största etappen uppfördes nya lokaler för provberedningsverksamheten vilket medförde en rivning av befintlig byggnad. Dock lämnades källaren kvar.

Tak för skydd av elställverk

I källaren finns det känsliga elställverk som försörjer delar av industriområdet och LKABs malmtrafik, dessa fick inte utsättas för fukt. Alternativet hade varit att flytta dessa ställverk men det hade bland annat inneburit att strömmen måste stängas av under perioder vilket hade inneburit stora driftstörningar. Kostnaden för att flytta dessa ställverk hade dessutom blivit väldigt höga. Därför beslöt LKAB att behålla källaren och skydda den mot väder och vind. NYAB fick i uppdrag att bygga ett uppstolpat tak av trätakstolar och montera plåttak över hela källaren samt att uppföra en ny entré. Dessutom klädde man befintliga och nya väggar i plåt och isolerade takbjälklaget.

Tidplanen största utmaningen

”Målet i denna entreprenad var att lämna över projektet i rätt tid och helt utan anmärkningar”, berättar Tomaz Respondek, platschef på NYAB. Projektet startades just innan industrisemestern då byggsverige nästan står helt stilla. ”Som befarat blev leveranstiderna av vissa material försenade och projektet fick stå under hela sommaren och vi tappade tid trots att vi genomförde inköpen direkt vid erhållen beställning. För att klara tidplanen var vi tvungen att forcera på hösten när vi fått materialet. Innan slutbesiktningen genomförde vi en intern förbesiktning som vi gör i alla våra projekt”, berättar Tomaz vidare. ”Förbesiktningen genererade i ett antal besiktningsanmärkningar som vi åtgärdade innan slutbesiktningen”.

Levererade helt enligt tidplan

”NYAB lyckades med något som byggbranschen oftast går bet på”, förklarar Jonas Gisslén. ”Projektet var klart enligt tidplan och det var inga anmärkningar vid slutbesiktningen”. Det var ett riktigt bra utförande och allt var korrekt. Vi hade mycket kontakt med Tomasz som var platschef och det fungerade jättebra. NYAB är enkla att jobba med, de har korta beslutsvägar och en smidig och snabb kommunikation”.

LKAB

LKAB står för Luossavaara-Kiirunavaara AB och är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Försäljningen av industrimineraler sker främst i Europa och till växande marknader i Asien och USA. Största delen av LKAB:s leveranser till stålindustrin består av järnmalmpellets med 66 procent järnhalt. Väl avvägda och utprovade tillsatser i pelletstillverkningen ökar produktiviteten, minskar energibehovet, ger lägre slitage och minskar förekomsten av slagg vid ståltillverkningen.

I projektet ingick

  • Nybyggnad uppstolpat tak
  • Plåttak över hela källaren
  • En ny entré.
  • Plåtinklädnad av befintliga och nya väggar
  • Isolering av takbjälklaget.