Vindkraft

Vindparksbyggnation (BoP)

Balance of Plant (BoP) refererar till det infrastrukturella och elektriska arbetet vid en vindpark och täcker konstruktionen av alla komponenter förutom turbinerna. Vi är specialiserade inom BoP-projekt och har varit involverade i byggnationen av över 170 vindkraftsparker.

Under ett BoP-projekt tar våra experter ansvar för helhetsbilden, vilket startar med design och markforskning. Sedan går vi vidare till konstruktionen av lyftzoner och fundament vilket innefattar utmanande betonggjutning. Vi bygger också vindparkens interna kraftnät, inklusive kabelinstallationer, och ansluter det till stamnätet. Dessutom utför vi ytterligare eventuella arbeten som vindparken behöver, såsom reparation eller byggnation av vägnätet. Utöver BoP-projekt tar vi gärna emot förfrågningar om anbud gällande mindre koncept efter kundens behov.

Kontakta oss!

Daniel Johansson

Affärsområdeschef, Industri & Energi

+46 70 362 24 13
daniel.johansson@nyabab.se

vidja

Robert Säthergren

Project Engineer

+46 70 600 52 92
robert.sathergren@nyabab.se